Oferowane za pośrednictwem audiotour.pl produkty są przydatne w wielu różnorodnych placówkach. Mowa o muzeach, skansenach czy zabytkowych obiektach. W trakcie zwiedzania tego rodzaju miejsc warto wykorzystać system audio, który składa się z mikrofonu i nadajnika, używanych przez przewodnika, oraz odbiornika i słuchawek, z jakich korzystają odwiedzający.

Oferowany Tour Guide System można wypożyczyć albo kupić. Na pewno jest wiele zalet stosowania tego typu produktów. Przede wszystkim ważny jest komfort. Zasięg systemu wynosi nawet 100 m, co oznacza, że zwiedzający doskonale słyszą przewodnika. Przy okazji nie przeszkadza się innym grupom, a wiadomo przecież, że w wielu obiektach liczba osób może być znaczna. Warto podkreślić, że urządzenia można ładować sieciowo albo za pomocą specjalnych ładowarek walizkowych.

30-399 Kraków, ul. Adama Prażmowskiego 19E/0

NIP: 7791940587

https://audiotour.pl

2021-01-15 00:00:00

MICHAŁ KRYNICKI AUDIOTOUR | Tour guide system

Stalgar

31231 Kraków, ul. Siewna 21C

Mbm Archeo

33332 Kraków, ul. Smolenia 85

Lajkonik Przeprowadzki

31065 Kraków, ul. Paulińska 16