W przypadku pojawienia się problemów dotyczących upraw rolnych warto skorzystać z oferty dostępnej na stronie internetowej melioracje.net. Obejmuje ona szereg działań naprawczych z zakresu zawilgocenia gleby, bądź zalegania wody opadowej w poszczególnych strefach. Rolnicy mogliby mieć bowiem kłopot z samodzielnym przeprowadzeniem procesów melioracyjnych.

Oprócz specjalistycznej wiedzy konieczne są także nowoczesne sprzęty, dzięki którym drenacja przyniesie oczekiwane rezultaty. Celem jest przede wszystkim przywrócenie pierwotnego stanu pola, gdzie roślinność na nowo uzyska optymalne warunki zakorzenienia i wzrostu. Stąd, w pierwszej kolejności są tworzone szczegółowe mapy uwzględniające: ukształtowanie pola, analizę struktury gleby, rzędne terenu, głębokość i spadki. Następnie można przejść do kopania stawów czy budowy sieci drenażowych.

17-207 Czyże, ul. Czyże 19/0

NIP: 5431873706

https://www.melioracje.net/

2019-10-27 00:00:00

Drenacja

Key Technika Grzewcza Zdzisław Szumiński

16400 Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 101

TECHMASZ - Cezary Kalinowski

15666 Białystok, ul. Niska 3

Insperio

16070 Choroszcz, ul. Kolonia Porosły 4